top of page

TEAM

Piotr

Matuszewski

  • Piotr Matuszewski

e-mail: piotr.matuszewski@forumem.pl

Absolwent Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od początku kariery zawodowej związany z firmą Abrys Sp. z o.o. Obecnie na stanowisku dyrektora ds. rozwoju. Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji oraz prowadzeniu szkoleń i konferencji w branży ochrony środowiska, w tym ochrony środowiska w transporcie i transporcie zrównoważonym. Koordynator trzech edycji Eko Media Forum – największej w Polsce imprezy wystawowo-wydawniczo-eventowej promującej edukację ekologiczną. Autor kilkudziesięciu artykułów do pism branżowych, w tym do kwartalnika „Transport Samochodowy”. Współpracuje dziennikarsko z wydawnictwami branżowymi, m.in. „Energia i Recykling”, „Przegląd Komunalny”. Redaktor w czasopiśmie "Forum Elektromobilności". Współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w projekcie "Doing Green Business Together - almanach polskich zielonych technologii". Uhonorowany przez Ministra Środowiska odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej”. 

Anna

Skarbek-Żabkin

  • Anna Skarbek-Żabkin

e-mail: anna.skarbek-zabkin@forumem.pl

dr inż. Anna Skarbek-Żabkin jest współzałożycielką Forum Elektromobilności. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska, niekonwencjonalnych napędów pojazdów samochodowych, paliw alternatywnych oraz pojazdów elektrycznych i autonomicznych. Uczestniczyła w realizacji europejskiego projektu HIT-2-Corridors – Wodór jako paliwo, projektach dotyczących badania rekuperacji energii oraz modelowania procesów w silniku. Absolwentka Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW na specjalizacji prawo ochrony środowiska. Od 2011 do 2019r. zawodowo związana z Instytutem Transportu Samochodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu, Polskiego Naukowo Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego oraz Klubu Innowacyjni Naukowcy. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu ochrony środowiska, elektromobilności i transportu.

bottom of page