top of page

Raporty

Forum Elektromobilności wykorzystuje swoją wiedzę

i doświadczenie do przygotowywania specjalistycznych raportów

z zakresu rozwoju transportu i infrastruktury.

Celem tworzonych raportów jest analiza i ocena stanu rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz wskazanie potencjału rozwojowego i barier mogących zakłócić rozwój.

Badamy dynamikę elektryfikacji sektora transportowego

oraz dokładnie analizujemy koszty z tym związane.

Przygotowany na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości

i Technologii we współpracy z Atmoterm S.A. Raport podsumowuje 2 lata wdrażania Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz wskazuje perspektywy rozwoju elektromobilności

w naszym kraju. Zapraszamy do pobrania pełnej wersji raportu

w pdf.

Analiza stanu rozwoju oraz trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • youtube
bottom of page