top of page

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne, to cecha sieci energetycznej opisująca możliwość pokrycia zapotrzebowania na energię. W odniesieniu do sieci elektroenergetycznej dotyczy to pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną.


Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego wiąże się oczywiście z występującymi zagrożeniami. Mogą one mieć różną naturę. W przypadku wytwarzania energii z paliw importowanych (lub importu samej energii elektrycznej) niepewność dotyczy zmiany dostaw ze względów politycznych, gospodarczych lub technicznych (w tym zdarzeń losowych). Niektóre z tych czynników mogą mieć również wpływ na produkcję energii z własnych źródeł paliwowych. Z kolei możliwość wykorzystywania odnawialnych źródeł energii może być zależna od bieżących warunków atmosferycznych.


Podstawowym sposobem zwiększania bezpieczeństwa energetycznego sieci jest wprowadzenie zróżnicowania źródeł energii. Taka dywersyfikacja może dotyczyć łączenia źródeł odnawialnych z nieodnawialnymi, albo może występować w obrębie pojedynczej kategorii źródeł energii. Na przykład farmy wiatrowe mogą współdziałać w danej sieci z farmami słonecznymi oraz z elektrowniami wodnymi. Wówczas niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji, w której aż dwa z trzech źródeł energii zawiodą, maleje.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum