top of page

Demokracja energetyczna

Demokracja energetyczna jest wiązana z rozproszeniem sieci energetycznej, przy jednoczesnym wprowadzeniu równorzędności jej uczestników. Nie ma wówczas nadrzędnych źródeł energii (lub ich udział w sieci jest ograniczany) i podrzędnych im odbiorników. W zamian tego każdy uczestnik sieci może pełnić zarówno funkcję źródła, magazynu lub odbiornika sieci, a jego udział w sieci i możliwości przesyłu energii jest taki sam, jak wszystkich pozostałych uczestników.

Wyróżnia się kilka aspektów funkcjonowania demokracji energetycznej:


  • rozproszenie (decentralizacja) geograficzne elementów sieci,

  • decentralizacja zarządzania siecią pod względem jej funkcjonowania i rozwoju,

  • równorzędne warunki dotyczące korzyści czerpanych z udziału w sieci.


Sieci działające w oparciu o ideę demokracji energetycznej dobrze sprawdzają się w przypadku stosowania niekonwencjonalnych (często odnawialnych) źródeł energii. Wpływa to również na bezpieczeństwo energetyczne.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum

bottom of page