top of page

Elektromobilność

Elektromobilność – eksploatacja środków transportu, które wykorzystują napęd elektryczny. Dotyczy to zarówno transportu indywidualnego (np. samochody), jak i transportu zbiorowego (np. autobusy). Do powyższych pojazdów zalicza się również te, dla których napęd elektryczny nie jest jedynym (pojazdy o napędzie hybrydowym), jak również pojazdy wodorowe, w których silniki elektryczne współpracują z ogniwami paliwowymi. Do kierunku zwanego elektromobilnością bardzo często włącza się również samochody autonomiczne.


Pod pojęciem rozwoju elektromobilności rozumie się nie tylko wprowadzanie nowych rozwiązań w samochodach i innych pojazdach, ale także rozszerzanie infrastruktury (ze szczególnym naciskiem na punkty ładowania energią elektryczną). Ponadto zwraca się uwagę na kwestie związane z logistyką transportu elektrycznego, doborem flot pojazdów oraz ich serwisowaniem.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum