top of page

Inteligentna sieć energetyczna

Inteligentna sieć energetyczna jest szczególnym przypadkiem sieci elektroenergetycznej, w której występuje zaawansowany system sterowania poszczególnymi elementami sieci (zarówno źródłami, magazynami, jak i odbiornikami prądu). Występuje najczęściej w przypadku rozproszonych sieci energetycznych, kiedy istnieje potrzeba dobrego rozplanowania kierunków przesyłania energii.


Podstawową ideą inteligentnej sieci energetycznej jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie sumarycznego przesyłu prądu. W rozproszonych sieciach elektroenergetycznych występuje relatywnie duża zmienność podaży prądu, co wynika ze stosowania ze stosowania odnawialnych źródeł energii, zależnych często od bieżących warunków atmosferycznych. Z drugiej strony w ciągu doby zmienia się zapotrzebowanie na odbiór energii. Powyższe zmienności są przyczyną sytuacji, w których duże ilości energii elektrycznej trzeba przesyłać z jednych rejonów sieci do innych rejonów. Istotą inteligentnej sieci jest ograniczenie sumarycznego przesyłu energii wewnątrz sieci. Jednym ze sposobów na osiągnięcie celu jest wprowadzenie magazynów energii, które mogą gromadzić energię w miejscach jej nadwyżki i oddawać ją w chwili zwiększonego zapotrzebowania. Inteligentna sieć energetyczna musi więc na bieżąco reagować na chwilowy stan poszczególnych jej elementów, stąd konieczność zaawansowanych systemów sterowania.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum

bottom of page