top of page

Odnawialne źródła energii – OZE

Odnawialne źródła energii, to takie źródła, które samoczynnie odnawiają się w czasie. Można wśród nich wymienić:


  • energię słoneczną,

  • energię wiatrową,

  • energię wodną,

  • energię pływów morskich,

  • energię geotermalną,

  • energia biopaliw.


Przeciwieństwem tego rodzaju energii jest energia nieodnawialna, taka jak złoża kopalne.

Warto zwrócić uwagę na ilość poszczególnych rodzajów energii odnawialnej oraz na ich wzajemne relacje. Energią pierwotną, stanowiącą przyczynę powstawania pozostałych rodzajów, jest energia słoneczna. Całkowita moc promieniowania słonecznego w skali naszej planety wynosi 89 PW (89 000 000 000 000 000 W). Dla porównania moc pobierana obecnie przez całą ludzkość wynosi 15 TW (15 000 000 000 000 W), czyli około 6000 razy mniej. Promieniowanie słoneczne nagrzewa poszczególne obszary ziemi, co powoduje ruchy mas powietrza, czyli wiatr. Jedynie 1% energii promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi przekształca się w energię wiatrową, a więc moc wiatrów wynosi 890 TW (890 000 000 000 000 W). Wciąż jest to około 60 razy więcej niż aktualne zapotrzebowanie ludzkości. Około jedna setna procenta energii słonecznej docierającej do Ziemi wywołuje parowanie wody, która następnie opada. Powoduje to przepływ wody w postaci rzek. Moc związana z opadami mas wody wynosi około 7,2 TW (7 200 000 000 000 W), co stanowi nieco poniżej połowy zapotrzebowania ludzkości. Energią niezależną od promieniowania słonecznego jest energia geotermalna. Jej moc wynosi około 46 TW (46 000 000 000 000 W), czyli około 3 razy więcej, niż zapotrzebowanie ludzkości.

Oprócz samej ilości dostępnej energii odnawialnej, zwraca się często uwagę na nieco bardziej użyteczny parametr, jakim jej powierzchniowa gęstość mocy. Można to przedstawić jako moc przepływająca przez przekrój o powierzchni 1 m². W przypadku energii słonecznej moc promieniowania przepływająca przez taki przekrój wynosi 1 kW/m². Z kolei dla podmuchu powietrza o prędkości przepływu 2 m/s powierzchniowa gęstość mocy wynosi 4,8 kW/m². Największe zaś wartości osiąga energia wodna, na przykład dla prędkości wody równej 1 m/s powierzchniowa gęstość mocy wynosi 500 kW/m².

Ludzkość w różnym stopniu wykorzystuje odnawialne źródła energii. Obecnie w największym stopniu stosuje się elektrownie wodne, w dalszej kolejności elektrownie wiatrowe, następnie elektrownie opałowe na biomasę i biopaliwa, elektrownie słoneczne, a na końcu elektrownie geotermalne. Wyraźnym trendem ostatnich lat jest bardzo szybki wzrost popularności elektrowni słonecznych. Szacuje się, że do 2020 roku światowa produkcja energii za ich pomocą zrówna się z energią wytwarzaną z elektrowni wodnych.

W porównaniu z całkowitą ilością energii wytwarzanej przez człowieka, zastosowanie odnawialnych źródeł energii obejmuje około 10% całości. Wartość ta ma wyraźną tendencję wzrostową. Trzeba przy tym podkreślić, że z roku na rok rośnie również całkowity pobór energii przez ludzi. W Polsce wykorzystanie odnawialnych źródeł energii obejmuje około 5,3% całkowitej użytkowanej energii.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum

bottom of page