top of page

Rozproszone wytwarzanie energii

Rozproszone wytwarzanie energii (inaczej: generowanie energii w systemie rozproszonym, albo generacja rozproszona) – jest to sposób zasilania sieci elektrycznej za pomocą wielu źródeł energii o małej mocy, przy czym poszczególne źródła są zdecentralizowane.


Cechą charakterystyczną generacji rozproszonej jest przyłączanie źródeł energii do sieci dystrybucyjnej. Niekiedy jedno przyłącze może stanowić zarówno źródło, magazyn oraz odbiornik energii elektrycznej. Innymi cechami tego typu rozwiązania są: prywatna własność źródeł energii, brak podlegania źródeł prądu pod centralnego dysponenta. Bardzo często źródła prądu są generatorami energii odnawialnej. Czasami wprowadza się kryterium oceny, czy daną sieć można zakwalifikować jako rozproszoną, na podstawie maksymalnej mocy źródeł prądu.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum

bottom of page