top of page

Samochód elektryczny

Samochód elektryczny – pojazd samochodowy, którego układ napędowy wykorzystuje jedynie silnik elektryczny (albo kilka silników).

Samochody elektryczne można podzielić pod względem źródeł energii elektrycznej. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest akumulator chemiczny, przy czym obecnie wyróżnia się wiele jego rodzajów. Innym rozwiązaniem jest gromadzenie energii elektrycznej w superkondensatorach, choć ta metoda wymaga jeszcze pewnego dopracowania. Energia chemiczna może być również zgromadzona w zbiorniku z wodorem i przekształcana w ogniwach wodorowych na energię elektryczną (elektryczne samochody wodorowe). Jeszcze innym rozwiązaniem jest zastosowanie bezpośredniego zasilania energią elektryczną z sieci energetycznej. Można to realizować za pomocą przewodów naziemnych (jak w trolejbusach) lub podziemnych (ładowanie indukcyjne). Rozwijane są również mieszane systemy zasilania pojazdów prądem. Samochód jest wyposażony w akumulator chemiczny, a dodatkowo np. w pantograf, dzięki czemu może okresowo doładować akumulatory w czasie jazdy po specjalnie przygotowanym do tego odcinku drogi.


Istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych pod względem ulokowania silników elektrycznych oraz baterii. Te ostatnie są najczęściej umieszczone pod siedzeniami. Ich duża masa wymusza usytuowanie nisko nad ziemią, żeby maksymalnie obniżyć środek ciężkości. Niekiedy w samochodzie elektrycznym znajduje się tylko jeden silnik (umieszczony z przodu lub z tyłu pojazdu). Czasami do każdej osi przypisany jest jeden silnik, co umożliwia łatwą aplikację napędu na cztery koła. Konstrukcje rozwojowe przyporządkowują natomiast po jednym silniku na każde koło. W samochodach elektrycznych bardzo często nie występuje skrzynia biegów (przynajmniej w klasycznym tego słowa znaczeniu). Zakres prędkości obrotowych takiego silnika elektrycznego jest bowiem znacznie większy niż w przypadku silnika spalinowego, a ponadto charakterystyka prędkościowa momentu obrotowego jest bardziej płaska. Nie istnieje więc potrzeba zmiennej transmisji prędkości obrotowej i momentu obrotowego.


Produkowane obecnie samochody elektryczne mają zasięg około 200 km (lub więcej, niekiedy blisko 500 km). Oznacza to w praktyce, że mogą być najczęściej eksploatowane w warunkach miejskich. Wyjazd w dłuższą trasę wiąże się natomiast z koniecznością doładowywania akumulatorów, co wymaga odpowiednio rozwiniętej infrastruktury transportu.


Trwa wiele dyskusji dotyczących zagadnień ekologicznych związanych z samochodami elektrycznymi. Warto podkreślić, że należy je rozpatrywać nieoderwane od kontekstu gospodarki energetycznej. Ekologia pojazdów elektrycznych jest silnie powiązana z ekologią wytwarzania energii elektrycznej. Z tego punktu widzenia istotne są nie tylko stosowane rodzaje elektrowni (wykorzystujące konwencjonalne lub odnawialne źródła energii) oraz normy emisji spalin (w przypadku elektrowni węglowych), ale także usytuowanie elektrowni (z dala od dużych skupisk ludzkich).

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum

bottom of page