top of page

Sieć energetyczna (elektryczna)

Elektryczna sieć energetyczna (inna nazwa: sieć elektroenergetyczna) – zbiór źródeł i odbiorników prądu powiązanych ze sobą za pomocą przewodów elektrycznych. Ostatnio wprowadza się również magazyny energii, jako elementy sieci. Sieć służy do dystrybucji energii elektrycznej na wybranym obszarze.


Sieci elektroenergetyczne dzieli się ze względu na rodzaj prądu na: sieci prądu przemiennego i sieci prądu stałego, przy czym zdecydowaną większość stanowią te pierwsze. Inny podział dotyczy wysokości napięcia: sieci niskiego napięcia (poniżej 1 kV), sieci średniego napięcia (od 1 do 60 kV), sieci wysokiego napięcia (od 60 do 220 kV) oraz sieci najwyższego napięcia (od 220 do 400 kV).


Wyróżnia się również sieci przesyłowe i dystrybucyjne. Te pierwsze służą do przesyłania energii elektrycznej na większe odległości. W celu minimalizacji strat przepływu stosuje się większe napięcia (wysokie i najwyższe napięcie). Zadaniem sieci dystrybucyjnej jest natomiast rozprowadzenie energii elektrycznej lokalnie po wybranym, stosunkowo niewielkim obszarze. Stosuje się w tym przypadku niskie i średnie napięcia.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum

bottom of page