top of page

Dzień otwarty poświęcony transportowi autonomicznemu

Wczoraj (22.11.2017) odbył się dzień informacyjny poświęcony tematyce transportu autonomicznego przewidzianej na lata 2018-2020 programu H2020, którego organizatorami są: Krajowy Punkt Kontaktowy i Instytut Transportu Samochodowego.


Na spotkaniu poruszone były następujące tematy:


  • projektowanie, testowanie i certyfikacja oraz regulacja prawne dotyczące autonomicznego transportu samochodowego,

  • projektowanie, testowanie i regulacje prawne dotyczące autonomicznych jednostek pływających (w tym barek) przeznaczonych m.in. dla transportu śródlądowego i transportu miejskiego oraz robotów autonomicznych (w tym podwodnych) do inspekcji mórz,

  • wykorzystanie sieci 5G dla rozwoju transportu autonomicznego,

  • wykorzystanie zautomatyzowanych samochodów ciężarowych w realnych operacjach logistycznych,


a także:


  • zautomatyzowana budowa i utrzymanie infrastruktury transportowej,

  • tematyka dronów.


Prelegentami byli przedstawiciele Ministerstw: Infrastruktury i Budownictwa, Energii i Cyfryzacji oraz przedstawicieli ITS i KPK.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty