top of page

Wizja elektromobilności na konferencji PIGE

Prelekcje, warsztaty, debata, kreatywna wymiana pomysłów i spojrzenie krytyczne – tak można podsumować to, co działo się wczoraj na konferencji „Rozwój polskiego rynku elektromobilności. Szanse i bariery wzrostu”. Wydaje się, że organizatorzy – Polska Izba Gospodarcza Elektromobilności – znaleźli sposób na poprowadzenie owocnych dyskusji. Jak sama nazwa konferencji głosiła, celem spotkania była identyfikacja barier, które ograniczają rozwój elektromobilności w Polsce, a następnie przeprowadzenie burzy mózgów w kwestii możliwości ich przezwyciężenia.


Dyskusję merytoryczną rozpoczął Krzysztof Cichocki z Kancelarii Sołtyński, Kawecki, Ślęzak, który opowiadał o projekcie Ustawy o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych. Po krótkiej prezentacji tematu wywiązała się długa rozmowa dotycząca możliwości rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, potrzeb społecznych dotyczących sposobów ładowania, a nawet organizacji pracy dostawców i dystrybutorów energii elektrycznej.

Dr Paweł Pudłowski opowiedział o pracy Sejmowej Komisji ds. cyfryzacji, innowacji i nowych technologii. Przedstawił przy tym, jak kształtują się inicjatywy związane z rozwojem elektromobilności.

Dalsze rozważania dotyczyły możliwości finansowania rozwoju pojazdów elektrycznych. W dyskusji wzięli udział między innymi Bartłomiej Pawlak z Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Joanna Świderska z Departamentu Wdrażania Projektów. Wiele rozmów dotyczyło opłacalności tego typu inwestycji oraz wysokości pomocy finansowej, niezbędnej do konkurowania samochodów elektrycznych z pojazdami spalinowymi. Dyskusja dotykała również konfrontacji korzyści ekologicznych napędów elektrycznych z napędami klasycznymi.

Po krótkiej przerwie uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się kilkoma praktycznymi realizacjami wdrożeń związanych z elektromobilnością. Szczegółowo omawiane były rzeczywiste problemy, z jakimi przychodzi się zmierzyć inicjatorom tego typu aplikacji w polskich warunkach. Głos zabrali między innymi: Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, Bartłomiej Zyziński z Polskiej Izby Magazynów Energii, Grzegorz Małec z ZTM Lublin oraz Marcin Piórkowski organizujący Zloty Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych. W rozmowach nie zabrakło opinii krytycznych i zderzenia teorii z praktyką – które istnieć bez siebie nie mogą, a ich konfrontacja może doprowadzić do całkiem odkrywczych wniosków.

Całość spotkania prowadził Igor Pawłowicz, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Elektromobilności. Gratulujemy ciekawego spotkania!

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum

bottom of page