top of page

Wchodzi w życie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Z dniem 22 lutego, wchodzi w życie ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wprowadzanie poszczególnych przepisów rozłożone jest na kilka lat i zakończy się w 2028 roku.

Celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, a ponadto określenie warunków rozwoju i zasad rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie oraz zasad świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym, określenie obowiązków podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz obowiązków informacyjnych w zakresie paliw alternatywnych, a także stworzenie zasad funkcjonowania stref czystego transportu.


Ustawa dotyczy również określenia zasad sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych, zasady działania podmiotów na rynku paliw alternatywnych, regulacji w zakresie informowania konsumentów oraz przepisów technicznych dla infrastruktury. Co więcej ustawa przewiduje:


  • zniesienie akcyzy na samochody nisko- i zeroemisyjne,

  • zwolnienie e-samochodów z opłat za parkowanie,

  • zwiększenie odpisów amortyzacyjnych dla przedsiębiorstw,

  • utworzenie 6000 punktów ładowania tzw. wolnych ładowarek,

  • utworzenie 400 punktów ładowania tzw. szybkich ładowarek o mocy 50kW.


Ponadto samorządy mają możliwość utworzyć tzw. strefy czystego transportu, w których poruszać się będą mogły wyłącznie samochody elektryczne i wodorowe.

Tagi:

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum

bottom of page