top of page

Sprawdź, co wiesz o elektrycznym silniku

Zastanawialiście się kiedyś, jak działa silnik elektryczny? Jest on najistotniejszym elementem nowoczesnego układu napędowego o prędkości regulowanej. To od parame­trów elektromagnetycznych i właściwości mechanicz­nych silnika elektrycznego zależy w stopniu decy­du­jącym, jak wydajny elektromechanicznie i jak sprawny energetycznie będzie napęd elektryczny oraz jak szeroki będzie zakres regulacji prędkości obrotowej.

We współczesnych, wysoko­wydajnych i wysokospraw­nych napędach o szerokim za­kresie regu­lacji prędkości sto­sowane są prawie wyłącznie silniki syn­chroniczne z magnesami trwałymi. Wynika to z głównych zalet tych silników: bardzo wysokiej sprawności oraz wysokiej dy­namiki i precyzji regulacji napędu.


Źródło:http://www.komel.katowice.pl/elektromobilnosc.html

Silnik elektryczny zastosowany w pojeździe Re-Volt (SAM), zaprojektowany przez KOMEL

W 2005 roku rozpoczęto produkcję silników z magnesami trwałymi. Projekt takiego silnika wykonał Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL.


Najważniejsze zastosowania silników z magnesami trwałymi to:

  • napędy pojazdów trakcji elektrycznej,

  • nowoczesne napędy pojazdów mechanicznych o napędzie elektrycznym lub hybrydowym,

  • układy napędowe i siłowniki stosowane w automatyce przemysłowej i robotyce.


Jesteście ciekawi, jak wygląda "na żywo" silnik elektryczny, zaprojektowany przez KOMEL? Koniecznie odwiedźcie nasze stoisko elektromobilności w trakcie targów ElectronicsShow w Nadarzynie w dniach 13-15.04.2018. Szczegółowe informacje dla zwiedzających znajdziecie tutaj. Zapraszamy.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum

bottom of page