Opłata emisyjna i strefy czystego transportu - Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

09/06/2018

Znowelizowana w środę ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw daje zielone światło na utworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz uruchomienia dodatkowych środków na walkę ze smogiem. 

 

W uzasadnieniu ustawy czytamy:

 

"Projekt powołuje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego celem jest realizacja - w ramach ponoszonych kosztów - wyodrębnionych zadań, do których należy m.in. finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie, przy jednoczesnym wpływie na zmniejszenie stosowania takich paliw ciekłych, jak olej napędowy i benzyny silnikowe”

 

Funduszem zarządzać będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Dysponentem ma być minister właściwy do spraw energii, a obsługę bankową zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 

Opłata emisyjna

 

Nowelizacja ustawy wprowadza tzw. „opłatę emisyjną”, która będzie jednym z kilku źródeł finansowania FNT oraz wesprze projekty związane z rozwojem elektromobilności w Polsce.

Opłata emisyjna to 80 zł od 1000 l paliwa wprowadzonego na polski rynek: benzyny silnikowej i oleju napędowego.

Obowiązek opłaty ciążyć będzie na producentach paliw silnikowych, importerach paliw silnikowych oraz podmiotach sprowadzających paliwa z innych państw UE.

Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15 proc. - do FNT.

 

Pozostałe źródła finansowania FNT to:

 

dotacja celowa z budżetu państwa, której wysokość oparta będzie o odpowiedni procent planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych;

- odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie ministrowi finansów zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

- środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (inny środek publiczny) w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej;

- wpływy z tytułu opłaty zastępczej, uiszczanej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy;

 

Strefy czystego transportu

 

Ustawa przewiduje również utworzenie stref czystego transportu, za wjazd do których pojazdy napędzane inaczej niż paliwami alternatywnymi poniosą opłatę.

Jednak:

– opłata nie może być wyższa niż 2,50 zł za godzinę
– opłata będzie pobierana jedynie w godzinach 9:00-17:00
– może być abonamentowa lub zryczałtowana

 

 

                           Strefa Czystego Transportu - wzór nowego znaku informacyjnego D 54 i odwołujący go D55

 

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na LinkedIn
Przypnij na Pinterest
Please reload

Wyróżnione posty

International Automotive Business Meeting 2019

14/06/2019

1/7
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

  • Facebook
  • Twitter Ikona społeczna
  • LinkedIn
  • YouTube