top of page

Smart City Forum 2018 „Odkryj miasto na nowo”.

Jesienna edycja Smart City Forum 2018 przebiegła pod hasłem „Odkryj miasto na nowo”. Kongres odbywał się w Warszawie w dniach 19-20.09 br. , a udział w nim wzięło ponad 500 uczestników.

Jak zapowiadali organizatorzy: „Smart City Forum to podróż do miasta przyszłości, bezpiecznego i komfortowego dla mieszkańców, korzystającego z najnowszych rozwiązań technologicznych. Będzie to wyprawa jak najbardziej fascynująca i merytoryczna, na pokład której zabierzemy przedstawicieli firm zajmujących się najnowocześniejszymi technologiami oraz reprezentantów administracji rządowej i samorządowej”.

fot. Smart City Forum

Zagadnienia poruszane podczas Kongresu dotyczyły intermodalności transportu.

Przez dwa dni podczas 6 debat, 9 prezentacji i obrad kuluarowych poruszane były tematy związane z budowaniem i funkcjonowaniem inteligentnych miast. Kongres rozpoczęło wystąpienie trzech prezydentów miast: Wrocławia, Poznania i Lublina.

Prezydent Wrocławia, a zarazem przewodniczący rady programowej Pan Maciej Bluj podkreślał, że tempo zmian w obszarach wdrażania inteligentnych technologii jest bardzo duże. W związku z tym należy szybko reagować na zmieniające się oczekiwania mieszkańców, a przy tym mieć na uwadze sprawy związane z cyberbezpieczeństwem.

fot. Smart City Forum

Pan Jacek Jaśkowiak Prezydent Poznania podawał przykłady dobrych i złych doświadczeń innych miast. Ponadto poruszył temat wspierania zarządzania miastem przez elektronikę –„Zachęcam jednak podmioty, które wprowadzają nowoczesne rozwiązania do szczerej wymiany doświadczeń. Również, aby mówić o problemach, błędach i kłopotach, które mamy z pewnymi rozwiązaniami wprowadzonymi w różnych miastach”. Prezydent Poznania podkreślał również ,że dla miasta najważniejsze jest łączenie różnych form transportu – autobusy, tramwaje, rowery, elektryczne skutery.

„Jak sprawdzi się elektronika w zarządzaniu miastem? Które rozwiązanie będzie lepsze? I czy elektronika zwycięży nad prostotą? Tylko takie spotkania jak to dzisiejsze, pozwalają odpowiedzieć na powyższe pytania i na podjęcie roztropnych i racjonalnych decyzji również w układzie finansowym – zaznaczył.

fot. Smart City Forum

Prezydent Lublina Pan Krzysztof Żuk zaznaczał, że należy budować miasta otwarte, oparte na współpracy z biznesem. „Aby integrować zarówno ludzi jak i miejsca oraz technologie, niezbędne są do tego rozwiązania w zakresie nowych technologii smart”- stwierdził.

fot. Smart City Forum

Kongres podzielony został na VI bloków tematycznych:


I. Rozwój miasta „okiem” samorządów – debata inauguracyjna,

II. Idea miasta innowacyjnego,

III. Smart City: Miasto tworzone przez ludzi dla ludzi,

IV. PropTech w praktyce,

V. Integracja inteligentnych systemów mobilności miejskiej,

VI. Jak budować inteligentne miasta z wykorzystaniem najnowszych technologii.


Redaktor Juliusz Kłosowski z The Warsaw Voice poprowadził debatę inauguracyjną, w której udział wzięli: Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, Wiceprezydent Świdnicy Szymon Chojnowski, Wiceprezydent Miasta Gdyni, Wiceprezydent Miasta Wrocławia Maciej Bluj, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk.


W debacie tej mocno zaakcentowana została rola i siła miast średniej wielkości. – Era elektromobilności w Wielkopolsce rozpoczęła się właśnie w Ostrowie Wielkopolskim. Zakupiliśmy pierwsze autobusy elektryczne, które zasilamy własną energią. Jest ona produkowana we własnej spółce miejskiej i jest to energia produkowana z biomasy. Szukamy więc smart rozwiązań – stwierdziła Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Wiceprezydent Świdnicy mocno akcentował rolę inicjatywy, do której należą zarówno Świdnica jak i Ostrów Wielkopolski – Sieć Miast Progresywnych tworzonej przy współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta.

Pan Bartosz Bartoszewicz Wiceprezydent Gdyni wskazywał potrzebę angażowania mieszkańców tak, aby czuli się częścią lokalnej wspólnoty. Jednym z pomysłów na poczucie wspólnoty wśród najmłodszych mieszkańców Gdyni było wysyłanie przez nauczycieli listów do uczniów, którzy pierwszy raz szli do szkoły. Jak zaznaczał we wdrażaniu idei Smart City liczy się przede wszystkim pomysł i jego realizacja, a nie tylko pieniądze i nowe technologie.

W wypowiedzi wiceprezydenta Wrocławia Macieja Bluja mocno został zaakcentowany rozwój Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS), promowanie idei współdzielenia (shared mobility) oraz podnoszenie standardu komunikacji zbiorowej.

W podobnym tonie wypowiadali się prezydencji Poznania i Lublina, którzy podkreślali znaczenie transportu publicznego w tym działania zmierzające do podnoszenia poziomów taboru nisko i zeroemisyjnego komunikacji zbiorowej. Te działania maja podnieść komfort życia mieszkańców.

Na zakończenie pierwszego bloku tematycznego Pan Arnau Sala z firmy i2CAT przedstawił czym zajmuje się centrum badawczo-innowacyjnego w zakresie zaawansowanego wykorzystywania Internetu w Barcelonie.

Drugi blok tematyczne: Idea miasta innowacyjnego, rozpoczął się od wystąpienia Panów Krzysztofa i Leszka Adamskich współzałożycieli firmy Kjosk Polska. Wprowadzają na polski rynek sharing power banków w ramach koncepcji time-sharingu. Jak przekonują założyciele celem jest ułatwienie poruszania się i funkcjonowania w przestrzeni miejskiej w prostszy i ciekawszy sposób.


fot. Smart City Forum

Kolejną prezentację o rozwiązaniach software’owych dla małych i średnich miast przedstawił Pan Paweł Sokołowski z firmy Asseco Data Systems.


Debata w tym bloku tematycznym, którą poprowadziła dr Monika Mizielińska – Chmielewska z Media Trend, toczyła się wokół takich tematów jak: zrównoważony rozwój małych i średnich miast, budowanie wzajemnych relacji pomiędzy miastami i Start-upami, model współpracy miast z biznesem, strategiczne podejście do wykorzystania innowacyjności. Podkreślano, że ważne jest aby dochodziło do wymiany doświadczeń między samorządami a biznesem.

W dyskusji udział wzięli: Ewa Weber z Urzędu Miasta Zabrza, Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa, Wiesław Raczyński Wiceprezydent Chorzowa, Szymon Kniaź z Danfoss Poland, Andrzej Dopierała Asseco Data System oraz Sławomir Palczewski z Nokia Solutions and Network.


Trzecią, przedostatnią debatę pierwszego dnia Smart City Forum poprowadził Pan Bartosz Dominik ze Smart City Blog, a hasłem przewodnim było: Smart City: miasto tworzone przez ludzi dla ludzi.

W tej debacie skoncentrowano się głownie na tematach związanych z kontrolą koncepcji urbanistycznych oraz kierunku rewitalizacji miast. Omówiono również w jaki sposób przestrzeń publiczna i jej modernizacja wpływa na rozwój życia społecznego i turystyki oraz podano przykłady innowacyjnych narządzi do komunikacji z mieszkańcami. Rozmawiano również o problemach, które występują gdy mieszkańcy mają wykluczające się pomysły na rozwiązania w mieście.

Również w tym bloku odbyły się dwie prezentacje. Pierwsza z nich dotyczyła zintegrowanego systemu komunikacji z mieszkańcami, a wygłoszona została przez firmę BIT S.A. Druga prezentacja W.P.I.P. poruszała temat roli inteligentnych budynków w inteligentnych miastach.

W ostatnim bloku tematycznym moderator Grzegorz Skowroński podjął temat PropTechu w praktyce czyli wykorzystania nowych technologii w branży deweloperskiej. Poruszono kwestie idei współdzielenia i ich wpływu na rynek nieruchomości komercyjnych. Paneliści zdefiniowali słuchaczom PropTEch jak narzędzie w procesie projektowania i realizacji, a także utrzymania inwestycji budowlanych.


Drugi dzień Smart City Forum rozpoczęły sesje Round Tables, podczas których uczestnicy mogli wymienić doświadczenia oraz skonsultować wybrane tematy ze specjalistami . Sesje odbywały się w dwóch rundach po 55 minut każda. Uczestnicy wybierali w każdej rundzie jeden z czterech stołów tematycznych. Po upływie czasu nastąpiła wymiana uczestników.

Tematy poruszane podczas sesji Round Table :

 • Stacje ładowania – elektromobilność

 • Anna Skarbek – Żabkin, Współzałożyciel Forum Elektromobilności

 • Łukasz Kosmala, Koordynator Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Szczecin

 • Zarządzenie danymi miejskimi, bezpieczeństwo

 • Michał Siemieniuk, Security Business Development Manager, Comtegra

 • Grzegorz Hunicz, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublin

 • Strategie komunikacji z mieszkańcami ułatwiające wprowadzenie innowacji

 • dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, Politechnika Wrocławska

 • Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w ramach udogodnień dla mieszkańców, turystów

 • Hubert Gonera, Właściciel firmy Landbrand

 • Paweł Maliszewski, Współzałożyciel, blinkee.city


fot. Smart City Forum


V blok tematyczny: Integracja inteligentnych systemów mobilności miejskiej rozpoczął się od dwóch prezentacji:

- Piotr Strzelec z Asseco Data System zaprezentował rozwiązania firmy w zakresie budowy ITS i ich integracji z węzłami przesiadkowymi,

-Martyna Abendrot z PTV GROUP mówiła o możliwościach usprawnienia mobilności w mieście oraz jak optymalnie wybierać rozwiania i usługi w miastach.


Moderatorką pierwszej debaty drugiego dnia Smart City Forum, w której dyskutowano o mobilności we współczesnych miastach była Anya Margaret Baum z The Keryx Group. Do dyskusji zaproszono: Prezydenta Miasta Jaworzno Pawła Silberta, Wiceprezydenta Miasta Wrocławia Macieja Bluja, Współzałożycielkę Forum Elektromobilności Annę Skarbek-Żabkin, Macieja Mironiuka z firmy Visa, Przedstawiciela Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Lucjana Deca, Łukasza Dziągwę z Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Paneliści przedstawili wiele nowoczesnych przykładów wdrożeń w obszarze mobilności. Prezydent Jaworzna mówił o Idei Wizja Zero czyli zero wypadków śmiertelnych na drogach raz mówił o wprowadzeniu pojazdów autonomicznych na drogi „Chcemy, aby za 5 lat po naszym mieście jeździł pierwszy autobus autonomiczny”- stwierdził.


fot. Smart City Forum


Prezydent Wrocławia Maciej Bluj mówił o uruchomionej niedawno aplikacji Mobil, która ma zmienić sposób poruszania się po mieście. Pierwszą funkcją nowej aplikacji jest multimodalny planer podróży „door to door” – „od drzwi do drzwi” oraz możliwość zapłaty za całą podróż od razu.

Anna Skarbek-Żabkin mówiła o różnych formach sharingu miejskiego (car-, scooter-, bike-sharing) oraz o ekologicznym aspekcie użytkowania samochodów elektrycznych.


Panowie Maciej Mironiuk i Łucjan Dec mówili o rozwiązaniach płatności za bilety zbliżeniową kartą płatniczą. Open Payment System to rozwiązanie, które pozwala wybrać bilet na ekranie inteligentnego terminala znajdującego się na pokładzie pojazdu komunikacji miejskiej. Przyłożenie zbliżeniowej karty płatniczej do czytnika, równoznaczne jest z nabyciem i skasowaniem biletu i uzyskaniem uprawnienia do przejazdu.

Z kolei Rzeszów stawia na podnoszenie jakości obsługi pasażerów. W Rzeszowie na przystankach zainstalowano ponad 200 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, które informują o realnym czasie przyjazdu pojazdów (dostępne również w internecie). Ponadto Rzeszów rozpoczął budowę nowoczesnego węzła przesiadkowego.


Na zakończenie drugiego dnia Kongresu Smart City Forum przewidzianych był blok, który miał odpowiedzieć na w jaki sposób budować inteligentne miasta z wykorzystaniem najnowszych technologii.


Jako pierwszy o najnowszych technologiach mówił Pan Michał Siemieniuk z firmy Comtegra. W swojej prezentacji podkreślał sprawy związane z cyberbezpieczeństwem.

Druga prezentacja dotyczyła tematu smogu i wykorzystania pomiarów jakości powietrza do walki z zanieczyszczeniami.


Ostatnia debatę poprowadził Pan Szymon Ciupa ze Smart City Expert, który rozmawiał o nowoczesnych technologiach i planach ich wdrożenia w Polsce z zaproszonymi gośćmi: Burmistrzem Podkowy Leśnej Panem Arturem Trusińskim, doradca prezydenta Płocka Panią Moniką Hałupczak, Dyrektorem Biura Konsorcjum Smart Power Grids Polska Markiem Wąsowskim, Dyrektorem Instytutu Transportu Samochodowego profesorem Marcinem Ślęzakiem, Pawłem Pisarczykiem CEO w Atende Software, Wojciechem Jaszka z Akceleratora Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o.o. Burmistrzem Miasta Zielonka Grzegorzem Dudzikiem oraz Bartoszem Ciepluch Dyrektorem Centrum Technologicznego Nokia Solutions and Networks we Wrocławiu.

fot. Smart City Forum

Kongresy Smart City Forum odbywają się cyklicznie i stanowią platformę wymiany doświadczeń i opinii w zakresie miast inteligentnych. W imieniu organizatora firmy MMC Polska oraz własnym zapraszamy na kolejna edycję Smart City Forum, które odbędzie się w Warszawie w dniach 27-28 marca 2019r.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty