top of page

Prezentacja Raportu "Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze elekt

Atmoterm S.A. i Forum Elektromobilności, w imieniu Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, Grupy Roboczej nr 6 KIS, Departamentu Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) oraz swoim, zapraszają na prezentację raportu pt.: „

, która odbędzie się w gmachu MPiT (Sala pod Kopułą – wejście od ul Hożej) w dniu 27 czerwca 2019 r. (godz. 11.00).

Raport został opracowany przez Atmoterm SA i Forum Elektromobilności na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Analiza oraz zawarte w Raporcie wnioski i rekomendacje dotyczą czterech głównych obszarów: a) potencjału innowacyjnego i produkcyjnego pod względem rozwiązań innowacyjnych oraz pożądanych kierunków rozwoju polskiej branży motoryzacyjnej, w kontekście rozwoju elektromobilności w Polsce i na świecie; b) możliwej dynamiki elektryfikacji sektora transportu w odniesieniu do stanu przygotowania systemu elektroenergetycznego w Polsce; c) możliwości opracowania krajowej technologii recyklingu (utylizacji) baterii litowo-jonowych (i innych) wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych; d) potencjału jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie rozwoju elektromobilności.

Prezentacja odbędzie się w ramach otwartego dla zaproszonych gości posiedzenia Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Po prezentacji zapraszamy Państwa do dyskusji nt. przyszłości elektromobilności w Polsce.

W ramach posiedzenia przewidziany jest udział m.in. przedstawicieli poszczególnych resortów, instytucji finansujących, branży motoryzacyjnej, jednostek samorządu terytorialnego, producentów i dystrybutorów komponentów do pojazdów elektrycznych i infrastruktury do ładowania

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Jeśli wyrażają Państwo zainteresowanie udziałem, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 17 czerwca 2019 r. (w posiedzeniu będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby wcześniej zgłoszone i potwierdzone).

zgłoszenia: https://evenea.pl/event/rozwoj-elektromobilnosci-w-polsce/

więcej informacji pod: https://www.atmoterm.pl/stan-rozwoju-i-aktualne-trendy-rozwojowe-elektromobilnosci-w-polsce/

fot. Pixabay

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum

bottom of page