top of page

Ciężarówki Volvo staną się magazynami czystej energii

Uniwersytecki projekt z Nottingham we współpracy z Volvo, zakłada przekształcenie starych silników diesla w systemy magazynowania energii sprężonego powietrza, które może być uwalniane z magazynów, aby generować energię w razie zapotrzebowania.Akumulatory doskonale nadają się do magazynowanie energii, gdzie wymagane są wysokie moce w krótkim czasie. Jednakże, w celu pobierania i dozowania stałej mocy przez wiele godzin, znajdziemy lepsze technologie. Wiodącą alternatywą na tej płaszczyźnie jest m.in. magazynowanie sprężonego powietrza. Już utworzone magazyny sprężonego powietrza wykorzystują jaskinie, zagłębienia w utworach geologicznych. Gdy potrzebna jest energia elektryczna, powietrze jest ogrzewane i rozprężane w turbinie, napędzając generator produkujący energie elektryczną. Takie systemy mogą zapewnić tanie przechowywanie potencjalnej energii, ale wymagają odpowiednich struktur geologicznych i opłacają się tylko na dużą skalę.


Innowacyjny projektProjekt, nad którym pracują Volvo i Uniwersytet w Nottingham ma na celu przekształcenie istniejącego osprzętu silnika w efektywne działanie układu sprężarka - turbina, przy stosunkowo niskich kosztach jednostkowych energii. Maszyny kompresujące powietrze będę je dostarczać do magazynów lub uwalniać zmagazynowane sprężone powietrza, aby ponownie uzyskać energię. Docelowym rezultatem mają być stacje ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystujące tę technologię. Jak twierdzą naukowcy, do 2030 roku Wielka Brytania będzie prawdopodobnie posiadać około 50 GW mocy pochodzącej z nowego systemy magazynowania energii. Wraz z nową technologią utworzy się zupełnie nowy rynek energii odnawialnej, który nie tylko będzie efektywny, ale bardzo korzystny dla środowiska i producentów wysokoprężnych silników.


Wyróżnione posty
Ostatnie posty