top of page

Elektryczne rowery Cargo w Gdyni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłosił z końcem lipca przetarg na dostawę elektrycznych rowerów towarowych.

Projekt CoBiUM


Głównym celem CoBiUM (Cargo bikes in urban mobility) jest zmniejszenie ruchu samochodowego i hałasu na obszarach miejskich poprzez poprawę zrównoważonych usług transportowych - lepsze zrozumienie potencjału i potrzeb zmiany rodzaju transportu na rowery cargo.


Najważniejszymi działaniami projektu jest stworzenie oferty innowacyjnych i trwałych rozwiązań, zachęcających gminy na obszarze Południowego Bałtyku do włączania rowerów cargo do miejskich koncepcji mobilności, badanie potrzeb i ocena rozwiązań dla pilotażu w celu dostosowania go do miast będących na różnych etapach wdrażania miejskiej polityki rowerowej, a także przeprowadzenie inwestycji pilotażowych skoncentrowanych na korzystaniu z rowerów cargo w trzech obszarach (prywatnym, komunalnym i biznesowym) oraz opracowanie poradnika zawierającego strategie i porady do implementacji polityki rowerowej opartej na rowerach cargo.


Projekt angażuje 6 partnerów ze Szwecji (2), Polski (2), Niemiec (1), Danii (1). Partnerem wiodącym w projekcie jest Vaxjo (Miasto w Szwecji). Wśród partnerów z województwa pomorskiego znajduje się Miasto Słupsk oraz Miasto Gdynia. Projekt angażuje 6 partnerów stowarzyszonych z Niemiec i Danii.


Przetarg


W ramach pilotażowego projektu rozpisano przetarg na 10 towarowych rowerów elektrycznych:

  • roweru dwukołowego z przestrzenią bagażową z przodu,

  • dwóch rowerów dwukołowych z przestrzenią bagażową z przodu, zamykaną od góry,

  • roweru trójkołowego z przestrzenią ładunkową nad przednią osią dwukołową,

  • trzech rowerów trójkołowych z przestrzenią bagażową nad przednią osią dwukołową, z otwieraną ścianą przednią,

  • trzech rowerów trójkołowych z przestrzenią bagażową nad przednią osią dwukołową, zamykaną od góry.


Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum

bottom of page