top of page

Koszty eksploatacji samochodów elektrycznych - raport

LeasePlan jest jedną z największych na świecie firm leasingowych, która zarządza całym cyklem życia pojazdów, począwszy od zakupu, poprzez ubezpieczenie i serwis, aż po odsprzedaż samochodów poleasingowych. Każdego roku LeasePlan wydaje roczny raport dotyczący m.in. kosztów eksploatacji samochodów. W najnowszym sprawozdaniu za rok 2017 firma sprawdza, jak kształtują się wydatki na pojazdy elektryczne.

Index kosztów


Wskaźnik kosztów samochodów LeasePlan to kompleksowa analiza kosztów posiadania samochodu małej i średniej wielkości (segment B & C) w 21 krajach europejskich. Obejmuje wszystkie koszty, które kierowcy ponoszą w każdym kraju, w tym paliwo, amortyzację, podatki, ubezpieczenie i konserwację. Wszystkie koszty są uśredniane dla pierwszych trzech lat użytkowania i zakładają przejechanie 20 000 km rocznie. Modele samochodu uwzględnione w tej analizie to: BMW i3,Ford Focus / Focus Electric, Hyundai Ioniq, Nissan Leaf,Opel / Vauxhall Corsa, Renault Clio, Renault Zoe, SmartFortwo, VW Golf / e-Golf i VW Polo

Całkowity miesięczny koszt eksploatacji samochodu, według kraju i rodzaju paliwa

Całkowity miesięczny koszt eksploatacji samochodu, według kraju i rodzaju paliwa


Z wykresu możemy wyciągnąć ciekawe wnioski. Przede wszystkim, użytkowanie samochodu elektrycznego jest tańsze w stosunku do diesla i benzyny wyłącznie w Norwegii. Natomiast w Holandii, pojazd z napędem alternatywnym może konkurować z samochodami napędzanymi paliwami konwencjonalnymi, ponieważ ceny kształtują się podobnie. Najwyższe koszty posiadania samochodu elektrycznego dotyczą mieszkańców krajów znajdujących się na południu Europy - Włochy (986 euro), Grecja (953 euro), Hiszpania (952 euro). Niemniej jednak, duże koszty dotyczą również Finlandii (955 euro) Słowacji (955 euro) i Dani (914 euro). Z kolei najniższe koszty są na Węgrzech (597 euro), w Polsce (634 euro), Norwegii (670 euro).

Całkowity miesięczny koszt eksploatacji samochodu - inna perspektywa

Kontynuując analizę, porównano różne wersje jednego konkretnego modelu samochodu, zamiast uśrednionego koszyka, aby zobaczyć, który rodzaj paliwa był najtańszy. Wyniki różnią się znacznie w zależności od kraju, ale w Norwegii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Belgii wersja elektryczna okazała się bardzo konkurencyjna.

Całkowity miesięczny koszt eksploatacji samochodu dla różnych wersji jednego konkretnego modelu samochodu, zamiast uśrednionego koszyka


Całkowity miesięczny koszt eksploatacji samochodu elektrycznego według krajów

Całkowity miesięczny koszt eksploatacji samochodu elektrycznego według krajów


Na wykresie pojawia się ważne pojęcie jakim jest deprecjacja, czyli utrata wartości samochodu. Największa deprecjacja występuje w Finlandii, Grecji, Dani, Słowacji. Podatki drogowe i VAT w większości państwa kształtują się na podobnym poziomie, jedynie w Polsce, Norwegii, UK, Szwajcarii koszty te są znacznie mniejsze. Jednakże, właściciele pojazdów elektrycznych płacą więcej podatków. Przeciętny właściciel samochodu elektrycznego płaci 131 € miesięcznie podatku drogowego i VAT z powodu wyższych cen zakupu. To znacznie więcej niż średnia 104 euro dla samochodów benzynowych i średnio 108 euro dla diesli. W przypadku kosztów paliwa, czyli energii elektrycznej, rozbieżność między poszczególnymi krajami nie jest duża.

Średni miesięczny podział kosztów posiadania

Średni miesięczny podział kosztów posiadania

Wykres wyraźnie pokazuje, że utrata wartości samochodu to największy koszt, z jakim zmagają się z kierowcy samochodów elektrycznych. W ogólnym rozrachunku pojazdy te charakteryzują się tańszym paliwem oraz mniejszymi wydatkami na naprawy niż w przypadku pojazdów benzynowych i dieslowych.

Podsumowanie

Dane pokazują, że rozbieżność w stosunku do kosztów eksploatacji samochodów elektrycznych jest duża. Można jednak zauważyć, że w krajach, w których najwięcej zainwestowano do tej pory w elektromobilność, samochody elektryczne stają się dużą konkurencją w porównaniu do tych z silnikami diesla i benzyną. W raporcie podkreślono, że największy wpływ na koszty eksploatacji pojazdów elektrycznych ma bardzo duża utrata wartości samochodu. Dla dalszego rozwoju trwającej motoryzacyjnej rewolucji, jednym z kluczowych działań będzie poczynienie przez decydentów postępów w ważnych kwestiach, takich jak opodatkowanie pojazdów i infrastruktura ładowania, aby uczynić pojazdy elektryczne realną alternatywą w całej Europie

LeasePlan, materiały własne

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum

bottom of page